CLOSEST Relaxation therapy teaches one not to fret...

Ngữ Pháp và Từ Vựng CLOSEST Relaxation therapy teaches one not to fre...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

CLOSEST

Relaxation therapy teaches one not to fret over small problems.

A. worry about B. look for C. get involved in D. get angry about

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích: fret over = lo lắng

A. lo lắng

B. tìm kiếm

C. liên quan tới

D. tức giận vì vấn đề gì đó

Dịch nghĩa: Liệu pháp thư giãn dạy cho người ta không bận tâm về những vấn đề nhỏ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP