Parts of the country are suffering water _______...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Parts of the country are suffering water _______ ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Parts of the country are suffering water _______ after the unusually dry summer.

A. thirst B. shortage C. supply D. hunger

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích:

A. sự khát nước

B. sự thiếu nước

C. sự cung cấp nước

D. sự đói ăn

Dịch nghĩa: Nhiều lãnh thổ của đất nước đang hứng chịu sự thiếu nước sau mùa hè khô một cách bất thường.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP