Nowadays chemicals are _______ into some fruits to...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Nowadays, chemicals are _______ into some fruits ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Nowadays, chemicals are _______ into some fruits to reduce decay.

A. injection B. injecting C. inject D. injected

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án Đ

Giải thích: Chủ ngữ là “chemicals” (hóa chất) => mang nghĩa bị động => được tiêm

Dịch nghĩa: Ngày nay, các hóa chất được tiêm vào một vài loại hoa quả để giảm sự thối rữa.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP