The pilot and the crew divided the life...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The pilot and the crew divided the life preserver...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích: to divide into = chia ra (thành nhiều phần nhỏ hơn)

Dịch nghĩa: Người phi công và toàn bộ nhân viên trên máy bay chia phao cứu sinh cho 20 người khách hoảng loạn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP