You need not to have washed the sheets...

Ngữ Pháp và Từ Vựng You need not to have washed the sheets. The hotel...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

You need not to have washed the sheets. The hotel staff does the cleaning.

A. It is good that you washed the sheets.

B. It was not necessary to wash the sheets, even though you did.

C. It was necessary to wash the sheets, but you did not do it.

D. It was necessary to wash the sheets, and you did not do it

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích:

A. Thật tốt rằng bạn đã giặt khăn trải giường => KHÔNG SÁT NGHĨA CÂU

B. Không cần thiết phải giặt khăn trải giường, mặc dù bạn đã làm điều đó.

C. Cần thiết giặt khăn trải giường, nhưng bạn không làm điều đó. => SAI NGHĨA CÂU

D. Cần thiết giặt khăn trải giường, và bạn không làm điều đó => SAI NGHĨA CÂU

Dịch nghĩa: Bạn không cần phải giặt khăn trải giường. Nhân viên khách sạn làm việc lau dọn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP