I’d rather you ______ for me here A...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I’d rather you ______ for me here. A. wait B. to...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích: Would rather somebody did something: dùng khi muốn người khác làm một điều gì đó.

Dịch nghĩa: Tôi mong bạn đợi tôi ở đây.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP