He lost in the election because he is...

Ngữ Pháp và Từ Vựng He lost in the election because he is a weak and ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

He lost in the election because he is a weak and _________ leader.

A. undeciding B. undecided C. undecisive D. indecisive

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích: trong tiếng Anh chỉ tồn tại indecisive để diễn tả nghĩa phủ định, không dùng tiền tố phủ định “un” với decisive.

Dịch nghĩa: Anh ấy thua trong cuộc bầu cử vì anh ấy là một người lãnh đạo yếu và thiếu quyết đoán, do dự.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP