His father is a bank manager ______ makes...

Ngữ Pháp và Từ Vựng His father is a bank manager, ______ makes him ea...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

His father is a bank manager, ______ makes him easy to have a good job.

A. whom B. who C. that D. which

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích: Ta dùng which khi thay cho cả mệnh đề đằng trước. Dịch là “cái mà, điều này”

Dịch nghĩa: Bố của anh ấy là quản lí ngân hàng, điều này khiến anh ấy dễ dàng có một công việc tốt

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP