Charles: “Thanks so much for looking after the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Charles: “Thanks so much for looking after the ch...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Charles: “Thanks so much for looking after the children!”

Lisa: “__________________”

A. That’s all right. Anytime B. I’m fine, thanks

C. Of course, not D. That sounds nice

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích: “That’s all right. Anytime” : “Không có gì đâu. Bất kỳ lúc nào anh cần”, đây là câu đáp hợp lý cho câu cảm ơn của Charles đối với Lisa về việc chăm sóc cho bọn trẻ. Các phương án B,C,D không phù hợp để đáp lại lời cảm ơn.

Dịch nghĩa: - Cảm ơn rất nhiều vì chăm sóc cho bọn trẻ.

- Không có gì đâu. Bất kỳ lúc nào anh cần

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP