I didn’t know that you were at home...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I didn’t know that you were at home. I didn’t dro...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I didn’t know that you were at home. I didn’t drop in.

A. I didn’t know you were at home although I didn’t drop in

B. Not knowing that you were at home, I didn’t drop in

C. If I knew you were at home, I would drop in

D. Not knowing that you were at home, but I still dropped in

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích: hai vế câu cùng chủ ngữ => rút gọn về dạng chủ động/bị động tùy thuộc vào nghĩa câu gốc

=> Trong trường hợp này, câu gốc ở dạng chủ động => dùng “knowing”

Dịch nghĩa: Tôi không biết rằng bạn đã ở nhà. Tôi không ghé qua chơi.

A. Tôi không biết bạn đang ở nhà mặc dù tôi không ghé qua.

B. Không biết rằng bạn đang ở nhà, nên tôi đã không ghé qua chơi.

C. Nếu tôi biết bạn đang ở nhà, tôi sẽ ghé qua. (Sai vì dùng câu điều kiện loại II, nếu muốn đúng thì phải dùng câu điều kiện loại III - diễn tả một sự việc, mong muốn trái ngược với việc đã xảy ra trong quá khứ.

Vì câu gốc là việc đã xảy ra trong quá khứ rồi.)

D. Không biết rằng bạn đang ở nhà, nhưng tôi vẫn ghé qua.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP