Jane: “I think I am going to miss...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Jane: “I think I am going to miss the train” Jenn...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Jane: “I think I am going to miss the train”

Jenny: “_________ you to the station if you like”

A. I would take B. I am taking C. I’ll take D. I’m going to take

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích: Đây là cách dùng động từ “will” để nói lên một quyết định ngay lúc đang nói (không chuẩn bị trước) và đồng thời “will” cũng được dùng khi đưa ra lời đề nghị giúp đỡ ai. Trong đoạn hội thoại này, Jane sợ lỡ chuyến tàu nên Jenny đã đưa ra lời đề nghị chở Jane đến nhà ga. Các phương án còn lại không thích hợp trong tình huống này.

Dịch nghĩa: - Tôi nghĩ tôi sẽ bị trễ chuyến xe lửa

- Tôi sẽ đưa bạn đến nhà ga nếu bạn thích

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP