_______ is a time that is supported to...

Ngữ Pháp và Từ Vựng _______ is a time that is supported to be free fr...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

_______ is a time that is supported to be free from worries.

A. child B. childlike C. childish D. childhood

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích: Vị trí trống là chủ ngữ => cần danh từ => loại B và C.

Danh từ này chỉ “time” (khoảng thời gian) => chọn D

A. một đứa trẻ B. (nhìn) như trẻ con, ngây thơ (adj)

C. ngây ngô, trẻ con (adj) D. thời ấu thơ

Dịch nghĩa: Thời thơ ấu là một thời gian được hỗ trợ để được giải thoát khỏi những lo lắng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP