No matter what different various music types have...

Tìm Lỗi Sai No matter what different, various music types have one th...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích: what different => how different

* Note: NO MATTER + Wh-questions: Dù cho... thì..., bất kể/bất luận... thì..

No matter how + adjective + S + be

No matter what + S + V

Dịch nghĩa: Cho dù có khác nhau như thế nào thì các loại hình âm nhạc đều có một điểm chung: chạm đến trái tim người nghe nhạc.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP