A lack of qualifications can be a major...

Ngữ Pháp và Từ Vựng A lack of qualifications can be a major obstacle ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

A lack of qualifications can be a major obstacle to finding a job.

A. impediment B. encouragement C. impetus D. assistance

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

A. sự ngăn cản, cản trở = obstacle (chứng ngại vật)

B. sự khuyến khích, cổ vũ

C. sự thúc đẩy

D. sự trợ giúp, giúp đỡ

Giải thích:

Dịch nghĩa: Thiếu bằng cấp có thể trở thành sự cản trở lớn trong khi đi tìm việc làm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP