In astronomy a scale of magnitude from one...

Ngữ Pháp và Từ Vựng In astronomy, a scale of magnitude from one to si...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

In astronomy, a scale of magnitude from one to six denotes the brightness of a star.

A. predicts B. examines C. contrasts D. signifies

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích:

A. dự đoán

B. kiểm tra

C. đối ngược với

D. dấu hiệu = denote (biểu thị)

Dịch nghĩa: Trong thiên văn học, “thước đo” độ lớn từ một đến sáu biểu thị cho độ sáng của ngôi sao

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP