The restaurant has a very _______ menu Every...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The restaurant has a very _______ menu. Every day...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The restaurant has a very _______ menu. Every day there are several delicious dishes to choose from.

A. variable B. variegated C. various D. varied

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

A. (adj) có thể thay đổi được

B. (adj) có nhiều màu sắc sặc sỡ khác nhau

C. (adj) đa dạng ( về số lượng)

D. (adj/PII) được biến đổi, mang tính đa dạng

Dịch nghĩa: Nhà hàng này có menu rất đa dạng, nhiều món. Mỗi ngày, có rất nhiều món ngon được phục vụ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP