: I always enjoy our school _______to France...

Ngữ Pháp và Từ Vựng : I always enjoy our school _______to France. A....

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

: Đáp án C

* Phân biệt:

- Trip: cuộc đi chơi, du lịch từ địa điểm này tới địa điểm khác và ngược lại, trip chỉ sự nhất thời.

- Excursion = short trip : chuyến đi ngắn bằng xe lửa, tàu thuỷ,... Đc tổ chức bằng 1 nhóm người,có ngày hạn định trở về

- Journey : cuộc hành trình, chặng đường đi, chỉ hành động từ nơi này đến nơi khác, đặc biệt vs khoảng time dài , khó khăn

- Travel : Chuyến đi đây đó nói chung

Giải thích: Tôi luôn luôn thích chuyến đi tới Pháp của trường mình

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP