Do you know who ___________ the fact that...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Do you know who ___________ the fact that sound t...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Do you know who ___________ the fact that sound travels in waves?

A. invented B. discovered C. developed D. found

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

A. sáng tạo, sáng chế

B. khám phá

C. phát triển

D. tìm thấy

Dịch nghĩa: Bạn có biết ai là người khám phá ra sự thật rằng âm thanh có thể truyền qua sóng không?

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP