Hardly are appeals allowed against the council’s decision...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Hardly are appeals allowed against the council’s ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Hardly are appeals allowed against the council’s decision.

A. The council always allows appeals against its decisions.

B. It’s too hard for the council to allow appeals against its decisions.

C. The council rarely allows appeals against its decisions.

D. Allowing appeals against its decisions is not good

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích: rarely = hardly = hầu như không
A sai ở “always” (Kháng cáo luôn luôn được cho phép chống lại quyết định của Hội đồng)
B sai nghĩa (Qúa khó cho Hội đồng để cho phép kháng cáo chống lại quyết định của Hội đồng)
D sai nghĩa (Cho phép khiếu nại chống lại quyết định của chính nó là không tốt)
Dịch nghĩa: Kháng cáo hầu như không được cho phép chống lại quyết định của Hội đồng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP