Peter makes a good ________ from his freelance...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Peter makes a good ________ from his freelance wo...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích: to make a living: đủ tiền để trang trải cuộc sống.
Dịch nghĩa: Peter kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống từ công việc tự do của anh ấy.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP