________ companies have announced economic losses recently A...

Ngữ Pháp và Từ Vựng ________ companies have announced economic losses...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

________ companies have announced economic losses recently.

A. A large number of B. A several of C. A great deal of D. Plenty of the

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích: “Companies” là danh từ đếm được số nhiều, vì thế chỉ có thể đi được với “A large number of” + N đếm được số nhiều.
B sai vì phải là “several of”
C. A great deal of + N không đếm được
D. phải là “Plenty of”, không cần “the”
Dịch nghĩa: Gần đây, rất nhiều công ty đã thông báo thâm hụt tài chính

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP