: Judie Foster _______ to be awarded the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng : Judie Foster _______ to be awarded the title “T...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

: Judie Foster _______ to be awarded the title “The Best Actress”

A. was worth B. was worthy C. was served D. deserved

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích: đằng sau chỗ trống là “to V” => cấu trúc: deserve to V (xứng đáng được cái gì)
be worth/worthy + Ving (xứng đáng, đáng)
be served as: được coi như là
Dịch nghĩa: Judie Foster xứng đáng được trao giải Nghệ sĩ xuất sắc nhất

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP