Little _________ how important the responsibility was A...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Little _________ how important the responsibility...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Little _________ how important the responsibility was.

A. he realized B. he realizes C. did he realize D. will he realize

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

: Đáp án C

Giải thích: “Little” đứng đầu câu => cần đảo ngữ; vế sau có to be “was” => quá khứ đơn
=> đảo ngữ với thì quá khứ đơn.
*Công thức: Seldom/Hardly/Scarcely/Rarely/Little/Never+ Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ (hầu như không)
Dịch nghĩa:Anh ấy hầu như không nhận thấy tầm quan trọng của trách nhiệm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP