You must have boiled the potatoes too long...

Ngữ Pháp và Từ Vựng You must have boiled the potatoes too long. A. T...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

You must have boiled the potatoes too long.

A. The potatoes were not boiled long enough.

B. It was not long before the potatoes were boiled.

C. It was not necessary to boil the potatoes too long.

D. You had to boil the potatoes too long

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích: đáp án C: Điều đó là không cần thiết khi luộc khoai tây quá lâu.
A sai nghĩa (khoai tây chưa được luộc đủ lâu)
B sai nghĩa (Chưa lâu trước khi khoai tây được luộc)
D sai nghĩa (Bạn phải luộc khoai tây quá lâu)
Dịch nghĩa: Bạn chắc hẳn đã luộn khoai tây quá lâu

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP