CLOSEST The cultural life of New Orleans is...

Ngữ Pháp và Từ Vựng CLOSEST The cultural life of New Orleans is a syn...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

CLOSEST

The cultural life of New Orleans is a synthesis of contributions by both black and white.

A. product B. demonstration C. reflection D. combination

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích: synthesis (sự tổng hợp) = combination (sự kết hợp)
A: sản phẩm
D. chứng minh
C: sự phản ảnh
Dịch nghĩa: Đời sống văn hóa ở NO là sự pha trộn giữa trắng và đen.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP