We received thousands of letters ________ asked for...

Ngữ Pháp và Từ Vựng We received thousands of letters, ________ asked ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

We received thousands of letters, ________ asked for an omnibus of the drama.

A. half of them B. half of whom C. half of which D. half of that

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích: “half of which” (một nửa trong số đó) chính là thay cho một nửa số thư (thousands of letters).
Nhìn thấy dẩu “,” => chọn C, bỏ D
Nhìn thấy dấy “.” => chọn A
Letters là vật => bỏ B vì “whom” chỉ người.
Dịch nghĩa: Chúng tôi nhận được hàng ngàn bức thư, một nửa trong số đó hỏi xin tuyển tập của kịch nói

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP