Marrying into such a rich family had always...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Marrying into such a rich family had always been ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Marrying into such a rich family had always been _______ his wildest dreams.

A. under B. above C. over D. beyond

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích: Beyond the dreams (vượt xa sức tưởng tượng)
Dịch nghĩa: Gả vào một gia đình giàu có luôn luôn là thứ vượt xa sức tưởng tượng của anh ấy

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP