OPPOSITE The motorist felt that the ticket for...

Ngữ Pháp và Từ Vựng OPPOSITE The motorist felt that the ticket for in...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

OPPOSITE

The motorist felt that the ticket for infraction was unwarranted.

A. conscientious B. justified C. inadvertent D. inevitable

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích: unwarranted (không được đảm bảo) >< B
A. chu đáo
B. công bằng, đảm bảo
C. vô ý
D. không thể tránh được
Dịch nghĩa: Người lái xe máy cảm thấy rằng vé cho vi phạm là không được bảo đảm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP