Bara: “There is a big event in our...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Bara: “There is a big event in our school at week...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Bara: “There is a big event in our school at weekend”
Harry: “_______________”

A. I’m looking forward it B. I couldn’t agree with you more

C. How much? D. It’s terrible

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích: Háo hức tham dự
Dịch nghĩa: “Có một sự kiện rất hoàng tráng ở trường ta vào cuối tuần.”
- “Tôi rất mong ngóng nó.”

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP