: The secret to success is hard work...

Ngữ Pháp và Từ Vựng : The secret to success is hard work. A. One mus...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

: The secret to success is hard work.

A. One must work hard to keep secrets.

B. Working hard ensures success.

C. One cannot succeed if he has secrets

D. If you keep your work secret, you will succeed

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích: Đáp án B: Làm việc chăm chỉ đảm bảo sự thành công
A sai nghĩa (Con người phải làm việc chăm chỉ để giữ bí mật)
C sai nghĩa (Con người không thể thành công nếu họ có bí mật)
D sai nghĩa (Nếu bạn giữ bí mật về công việc của mình, bạn sẽ thành công).
Dịch nghĩa: Bí quyết thành công là làm việc chăm chỉ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP