Bill not his roommate wrote that paper A...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Bill, not his roommate, wrote that paper. A. Bil...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Bill, not his roommate, wrote that paper.

A. Bill wrote the paper without help from his roommate.

B. Bill’s roommate wrote the paper.

C. Neither Bill nor his roommate wrote the paper.

D. Bill wrote the paper with his roommate

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A: Bill viết tờ giấy đó mà không cần sự giúp đỡ của bạn cùng phòng.
B sai nghĩa (Bạn cùng phòng của Bill viết tờ giấy đó)
C sai nghĩa (Bill và bạn cùng phòng của anh ấy đều không viết tờ giấy đó) => neither .... nor .... : không trong 2
D sai nghĩa (Bill viết tờ giấy đó với bạn cùng phòng của anh ấy)
Dịch nghĩa:Bill, không phải bạn cùng phòng của anh ấy, viết tờ giấy đó

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP