Henry should have done his homework last night...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Henry should have done his homework last night, b...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Henry should have done his homework last night, but he watched TV instead.

A. Henry did not do his homework last night because he was busy fixing the television set

B. Henry watched TV last night instead of doing his homework.

C. Henry did not watch TV last night because he had to do his homework.

D. Henry did his homework while watching TV.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích: đáp án B: xem TV => ko làm bài tập
A sai vì Henry không “busy fixing the television set” (bận sửa TV)
C sai nghĩa (Henry có xem TV )
D sai nghĩa (Henry làm bài tập về nhà trong lúc đang xem TV)
Dịch nghĩa: Henry đáng lẽ ra nên làm bài tập về nhà tối hôm qua, nhưng anh ấy lại xem TV.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP