: Mr Tan: “Why did you ride your...

Ngữ Pháp và Từ Vựng : Mr Tan: “Why did you ride your bike today?” Ann...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

: Mr Tan: “Why did you ride your bike today?”
Anna: “__________________”

A. I am so busy

B. Don’t mention it

C. It’s more economical than driving my car

D. Don’t worry

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Dịch nghĩa: “Tại sao hôm nay bạn không đi xem đạp?”

- “Vì nó tiết kiệm hơn là lái xe

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP