Jack had to skip breakfast otherwise he will...

Tìm Lỗi Sai Jack had to skip breakfast; otherwise, he will be late fo...

0
Tìm Lỗi Sai

Jack had to skip breakfast; otherwise, he will be late for class.

A. skip breakfast B. otherwise C. will be D. for class

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích: “had to” đang ở thì quá khứ => “Will be” cũng phải ở thì quá khứ => sửa thành “would be”

Dịch nghĩa: Jack phải bỏ bữa sáng, nếu không thì anh ấy sẽ bị muộn học.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP