You can go to the party tonight _______...

Ngữ Pháp và Từ Vựng You can go to the party tonight _______ you are s...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

You can go to the party tonight _______ you are sober when you come home.

A. as long as B. as far as C. as soon as D. as well as

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích:

A. miễn là

B. Theo như ...

C. ngay sau khi

D. cũng như

Dịch nghĩa: Bạn có thể đi đến bữa tiệc tối nay, miễn là bạn tỉnh táo lúc trở về nhà.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP