The school was closed for a month because...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The school was closed for a month because of seri...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The school was closed for a month because of serious ………… of fever.

A. outcome B. outburst C. outbreak D. outset

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích:

A. Outcome: hậu quả, kết quả.

B. Outburst: nổi cơn (giận)

C. Outbreak: bùng nổ, nổi lên

D. Outset: sự bắt đầu

Dịch nghĩa: Ngôi trường bị đóng cửa 1 tháng bởi vì sự bùng nổ của dịch sốt

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP