Prices quoted in this package include _____ hours...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Prices quoted in this package include _____ hours...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Prices quoted in this package include _____ hours of Internet access for one month.

A. unwarranted B. uncontrolled C. unlimited D. unrecoverable

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích:

A. không được đảm bảo

B. không được kiêm soát

C. không bị giới hạn

D. không thể hồi phục được

Dịch nghĩa: Giá tiền được ghi ở trên bao bì sản phẩm bao gồm nhiều giờ không giới hạn truy cập Internet trong một tháng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP