I usually buy my clothes_____ It’s cheaper than...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I usually buy my clothes_____. It’s cheaper than ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I usually buy my clothes_____. It’s cheaper than going to the dress maker.

A. on the house B. off the peg C. in public D. on the shelf

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích:

A. ở trong nhà

B. quần áo may sẵn, với kích cỡ trung bình

C. trước công chúng

D. ở trên giá

Dịch nghĩa: Tôi thường mua quần áo may sẵn. Chúng rẻ hơn đi may ở chỗ thợ may.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP