Laura: “I’ve got two tickets for the exhibition...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Laura: “I’ve got two tickets for the exhibition.”...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Laura: “I’ve got two tickets for the exhibition.” - Mary: “______”

A. Oh, let’s go and get the tickets. B. That’s great! When is it?

C. Oh, anything else? D. Thanks, I can’t afford the tickets

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích:

A. Ồ, đi lấy vé thôi nào B. Thật tuyệt! Khi nào thì nó diễn ra?

C. Ồ, còn gì nữa không ? D. Cám ơn, tôi không đủ tiền mua vé

Dịch nghĩa: Laura: “Mình có 2 vé tới buổi triển lãm này.” - Mary: “Thật tuyệt! Khi nào thì nó diễn ra?"

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP