I wish we had gone somewhere else for...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I wish we had gone somewhere else for the holiday...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I wish we had gone somewhere else for the holiday.

A. If only we went somewhere else for the holiday.

B. It's a pity we didn't go there for the holiday.

C. If we had gone for a holiday, I would have gone somewhere else.

D. I regret not having gone somewhere else for the holiday.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích: Câu gốc là câu ước ở thì quá khứ => diễn tả sự việc trái ngược với quá khứ => điều đó không xảy ra trong quá khứ.

Đáp án D: Tôi hối tiếc vì đã không đi đâu đó vào kì nghỉ.

A sai vì dùng “went” => câu ước ở thì hiện tại => sai

B sai vì dùng “didn’t go” => câu ước ở thì hiện tại => sai

C sai vì sai nghĩa (Nếu chúng ta đi vào kì nghỉ, tôi sẽ đi đâu đó.)

Dịch nghĩa: Tôi ước chúng ta đã đi đâu đó vào kì nghỉ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP