OPPOSITE Lakes occupy less than two percent of...

Ngữ Pháp và Từ Vựng OPPOSITE Lakes occupy less than two percent of th...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

OPPOSITE

Lakes occupy less than two percent of the Earth’s surface, yet they help sustain life.

A. prolong B. obstruct C. support D. destroy

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích:

A. kéo dài

B. gây trở ngại => không thể đi qua

C. hỗ trợ, ủng hộ

D. phá hủy

Dịch nghĩa: Hồ chiếm chưa đầy 2% bề mặt Trái đất, tuy nhiên nó giúp duy trì sự sống.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP