OPPOSITE His career in the illicit drug trade...

Ngữ Pháp và Từ Vựng OPPOSITE His career in the illicit drug trade end...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

OPPOSITE

His career in the illicit drug trade ended with the police raid this morning.

A. irregular B. legal C. elicited D. secret

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích:

A. không thường xuyên

B. theo pháp luật >< illicit (trái pháp luật, phạm luật)

C. suy ra

D. bí mật

Dịch nghĩa: Sự nghiệp buôn bán ma tuý của anh ấy kết thúc với cuộc khám xét bất ngờ của cảnh sát sáng nay.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP