Tom: “Sorry I forgot to phone you last...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Tom: “Sorry, I forgot to phone you last night” - ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Tom: “Sorry, I forgot to phone you last night” - Marry: “____________”

A. I have nothing to tell you B. Oh, poor me C. Never mind D. You are absent-minded

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích: dịch nghĩa câu

A: Tớ chẳng còn gì để nói với bạn

B: Ôi, tội nghiệp tôi

C: Không sao đâu

D: Bạn thật đãng trí

Dịch nghĩa: Tom: Xin lỗi nhé, mình quên không gọi điện cho bạn tối qua.

Marry: Không sao đâu.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP