Host: “I’m terribly sorry for this inconvenience ”...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Host: “I’m terribly sorry for this inconvenience....

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Host: “I’m terribly sorry for this inconvenience.” Guests: -"_______"

A. It’s mine. I came late B. It’s not your fault

C. I’ll do better next time D. Fine, thanks

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích:

A. Đó là lỗi của tôi. Tôi đã đến muốn

B. Đó không phải là lỗi của bạn

C. Tôi sẽ làm nó tốt hơn vào lần tới

D. Tôi ổn, cảm ơn

Dịch nghĩa: Chủ nhà: “Tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này.” - Khách: “Đó không phải là lỗi của bạn”

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP