The new school complex cost ______ the city...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The new school complex cost ______ the city counc...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The new school complex cost ______ the city council had budgeted for.

A. just twice as much as B. twice more by far than

C. twice much more than D. almost twice as much as

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích: Đây là dạng so sánh gấp nhiều lần với cấu trúc “S + V + multiple numbers * + as + much/many/adj/adv + (N) + as + N/pronoun.”

* là những số như half/twice/3,4,5...times; Phân số; Phần trăm.

=> loại B và C.

Ở đây ta dùng “just”

Dịch nghĩa: Chi phí cho khu liên hiệp trường mới là gấp đôi so với số tiền mà hội đồng thành phố đã chuẩn bị tiền bạc cho.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP