The existence of many stars in the sky...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The existence of many stars in the sky _______ us...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The existence of many stars in the sky _______ us to suspect that there may be life on another planet.

A. lead B. leading C. have led D. leads

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích: Câu trên mang nét nghĩa phỏng đoán sự việc => dùng thì hiện tại đơn

“The existence of many stars in the sky” là chủ ngữ số ít => loại A, chọn D

Dịch nghĩa: Sự tồn tại của nhiều ngôi sao trên bầu trời khiến chúng ta nghi ngờ rằng có thể có sự sống trên hành tinh khác.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP