Most Americans don’t object _____ being called by...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Most Americans don’t object _____ being called by...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích: object to có nghĩa là phản đối

Dịch nghĩa: Hầu hết người Mỹ không phản đối việc bị gọi bằng tên thật

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP