For this recipe to be successful you _____...

Ngữ Pháp và Từ Vựng For this recipe to be successful, you _____ cook ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

For this recipe to be successful, you _____ cook the meat for at least two hours in a moderate oven.

A. needs B. must C. ought D. will

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích: must: chắc hẳn

A. sai vì chủ ngữ “you” => động từ giữ nguyên

C sai vì “ought to V”

D sai vì không hợp về nghĩa và thì.

Dịch nghĩa: Để công thức nấu ăn này được thành công, bạn chắc hẳn nấu thịt ít nhất hai tiếng trong lò.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP