There is a huge amount of _______ associated...

Ngữ Pháp và Từ Vựng There is a huge amount of _______ associated with...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

There is a huge amount of _______ associated with children’s TV shows today.

A. merchandising B. manufacturing C. sales D. produce

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích: amount of + N => loại D là động từ

A. sự buôn bán, thương mại

B. sự sản xuất

C. sự bán hàng hóa

Dịch nghĩa: Có một lượng lớn sự buôn bán/thương mại liên quan đến các chương trình TV của trẻ em ngày nay.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP