A good friend should _________ you whatever happens...

Ngữ Pháp và Từ Vựng A good friend should _________ you whatever happe...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

A good friend should _________ you whatever happens.

A. be in favor of B. take after C. stand by D. bring around

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích:

A. thích

B. chăm sóc

C. ở bên cạnh, hỗ trợ

D. thuyết phục/mang cái gì đi cùng khi bạn đến thăm/làm cho ai đó nói về điều gì

Dịch nghĩa: Một người bạn tốt nên ở bên cạnh bạn dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP